اشتباهات عروس ها در دوران نامزدی 

دفتر عقد و ازدواج در احمد آباد مستوفی - محضر ازدواج در احمد آباد مستوفی


احتمالا جزو عروس هایی می باشید که گمان می‌نمایید همـه جهـان با یک لبخند شما تغییر رویه می‌دهد و می‌خواهید با این انرژی مهار نشدنی، به منـزل مشترک‌تان پا بـزارید اما شما هم مثل بیشـتر از خانـم و شوهرهای دیگر، نمی‌دانید که جهان افسانه‌ای نامزدیتان، با وارد شدن به منـزل مشترک و روبه‌رو شدن با یک زندگـی جدی، زیرورو می گردد. بـعد اگر تمایل داریـد در تیـم زوج های موفق قرار داشته باشید، به چند نکته دقت نمایید.

تمایل دارید خانواده اش را کنار بگذارد؟

بسیار از استرس ‌های ما در ایـام پیش از ازدواج را خانواده‌هایمان تحمیل می کنند. به خاص اگر شما فرزند اول و یا فقط فرزند خانواده باشید،حساسیت‌های بزرگ‌ترها احتـمال دارد تا ناامیدکننده و یا به شدت خسته کننده پیش برود ولی حتی در این شرایط هم، نبایستی ساز خود را بزنید و آنان را ناامید نمایید ؛ و اما حق ندارید چنین چیزی را از همسـر تان هم بخواهید. فقط کاری که خواهید توانست بنمایید ، این است که با برتریـن زبان و برتریـن رفتار، به خانواده‌ها محدوده شان را نشان دهید و از همسـر تان بخواهید که از این آغاز، استقلال زندگـی مشترکتان را خدشه دار نکند ولی در عین حال، به خانواده‌ها هم این احساس را القا نمایید که قرار نمی بـاشد فرزندشان را از دست بدهند و فقط ظاهـر این رابطـه است که تغییر می کند .

استرس ‌هایتان را مخفس می کنید؟

به جای نشان دادن یک صـورت همیشه خندان، با وی دربـاره استرس ‌هایتان حرف بزنید و برای رفـع کردن بعضـی از مـوارد از وی کمک بخواهید. گاهی اوقات موضوعاتی که خواهندتوانـست هفته‌ها شما را مضطرب و آزرده نمایند، با یک گفت و گوی آسان از ذهنتان دور می شوند. بـعد به وی بگویید که قرار نمی بـاشد تمام چیز را تغییر دهد ولی خواهـد توانست با حمایت عاطفی اش، بیشـتر از استرس ‌هایش شما را رفـع نماید.

بی عیب نشان می دهید؟

حتی در دشوار ترین ایـام این نامزدی هم، آرام و صبور می باشید؟ دلتنگی‌ها، استرس ‌ها و یا ترس‌هایتان را به وی نشان نمی دهید و نمی خواهید خاطرش را مشوش نمایید ؟ چنان چه چنین است باید بگوییم که خطـا بزرگی را مرتکب می شوید. بزراید وی خود واقعی شما را ببیند. اینکه هر چند زمان یکبار خشمگین می شوید و چطور آن را نشان می دهید، یادتان نرود که شما تا انتهـا زندگـی مشترکتان نخواهید توانست بی عیب و نقص بمانید. بـعد به وی این توهم را القا ننمایید .

از هیچ چیز نمی گذرید؟

آیا حاضرید از موضوعاتی که ارزش پایین تری دارند به خاطر وی و آرامش این رابطـه صرف نظـر نمایید یا دوست دارید تمام چیز عالی و آرمانی باشد؟ برای شما ارزشی ندارد که هزینه مراسم عروسی چطور فراهم می گـردد و دوست دارید جشنی که همیشه در رویایتان بوده را اجرا نمایید ؟ احتمالا بد نباشد که در این زمان تواناییتان در فرداکاری را هم بسنجید. اما قرار نمی بـاشد از همـه اولویت‌هایتان صرف نظـر نمایید و بسیار زود پشیمان شوید. چـرا که خواهید توانست از بعضـی از موضوعاتی که به نظـرتان کلیدی نمی آیند به خاطر وی و آرامش مشترکتان بگذرید.

می خواهید نان عشق بخورید؟

با وجود وضعیت مالی بی ثبات، فقط فکر شما زندگـی در کنار وی پایین یک سقف است و گمان می نمایید چنان چه به منـزل مشترک بروید، تمام دشواری‌ها تمام خواهد شد؟
خوش بینی بیشتر از حدتان نسبت به زندگـی مشترک، موجـب می گـردد که از بیشـتر از خواسته‌ها و آرزوهایتان بگذرید و در شرایط بی ثبات، به منـزل بخت بروید؟ نمی خواهیم بگوییم که همـه انسان هایی که در این شرایط زندگـی مشترک را آغاز می کنند با آینده ترسناکی روبه‌رو خواهند شـد اما در وقـت گرفتن چنین تصمیمی، نبایستی خود واقعی تان را نادیده بگیرید. آیا شما خواهید توانست تا انتهـا عمر چنین ذهنیتی داشته باشید و حتی در لحظه های دشوار زندگـی تان هم از این تصمیم پشیمان نشوید. به این پرسش صادقانه جـواب دهید و پـس تصمیم بگیرید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید